-Buitenaards Contact is Werkelijkheid-Van harte welkom. Mijn naam is Martijn van Staveren. Ik ben dankbaar dat ik de lezingenreeks “Buitenaards Contact is Werkelijkheid” mag komen geven, waarin ik de bezoek(st)ers uitnodig naar een grotere werkelijkheid te komen kijken en luisteren. De onderwerpen waarover ik spreek komen vanuit eigen ervaringen en deze zijn verbonden met de huidige globale realiteit. Een realiteit die op het punt staat een radicale uitbreiding te krijgen voor iedereen. Kwantum fysische wetgeving gebaseerd op bewustzijn is hier toonaangevend in. Wie het niet ziet, zal het zeker ook gaan zien! Lees verder...


- De lezingen zijn los per deel te boeken en te bezoeken -


Deel 1:  Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen
Martijn introduceert zichzelf en neemt je mee naar de  ervaringen welke hij van kinds af aan tot vandaag mee heeft gemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen buitenaardse o
ntmoetingen en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn en zij veel verder ontwikkeld zijn dan de thans huidige Aardse beschaving? Lees verder...

Deel 2: Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik (niet)?
Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals de vergeten Aardse voorhistorische situatie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen, zoals de Umbraha, de Zaviriaanse en de Sin-Shani beschavingen. Lees verder...

Deel 3: Planeet Aarde in quarantaine geplaatst door buitenaardse infiltraties & mindcontrol
Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over gesproken wordt
 (of mag worden..)Zoals in voorgaande lezingen is aangegeven door Martijn, wordt de Mensheid op Aarde juist verzocht het Bewustzijn hierop te zetten, ter beëindiging van deze ongewenste zaken. Lees verder...

Deel 4: Buitenaardse leugens ontmaskerd terug naar de Oorsprong
Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens  heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen aanpassingen te verrichten in het NÚ-moment. Je zou dit kunnen vertalen in: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA-bewustzijn. Lees verder...

Terugkom lezing: Samenvatting, verdieping en informatie delen - vragen stellen
Deze lezing staat in het teken van het samenvatten en verdiepen van de eerder gedeelde kennis en informatie. Er is gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan en/of vragen te stellen. Omdat het een groot en indringend onderwerp is, waar we als mensen nu samen voor staan, kunnen we deze avond inhoud en invulleing geven naar gelang wat er wordt aangegeven. Martijn is zeer welwillend om interactief met elkaar aanwezig te zijn.  Lees verder...