-Buitenaards Contact is Werkelijkheid-"Door openlijk en vrijuit te spreken over mijn bewaarde herinneringen en kennis uit de Wereld waar vandaan ik gekomen ben, deel ik deze informatie met vele andere mensen. Ik doe dit door ronduit en zonder schaamte te vertellen, ook al weet ik dat niet alle mensen werkelijk willen luisteren, nadenken en willen Zien".

Mijn naam is Martijn van Staveren en ik heet je van harte welkom op deze website.  Ik draag mijn volledige bestaans herinneringen uit een andere kosmische werkelijkheid in mij. De huidige Aardse werkelijkheid is een belangrijk moment-station van verschillende andere Intelligenties. Vanaf mijn geboorte op Aarde ben ik mij hiervan bewust en werk mee om een achter de schermen gehouden "Werkelijkheid van Oorsprong" terug te kunnen laten keren in het Menselijke bewustzijn op Aarde.

Mijn grote motivatie hierbij is dat er zich een ernstige besmetting heeft voorgedaan in de gedragingen van onze huidige werkelijkheid (universum). Deze besmetting is een geavanceerde intelligentie (softwarecode), die ontwikkeld is door andere intelligenties en het veroorzaakt zowel op Aards niveau als op Intergalactisch niveau een enorme onrust en neergang van vermogens van levende en voelende wezens.
Een andere cruciale motivatie is dat er in het Innerlijke Bewustzijn van de Aardse Mens een kracht schuilt, welke volledig zichtbaar gemaakt moet worden. Deze Kracht brengt Menselijk Bewustzijn terug naar, zoals ik het noem, "het Oorspronkelijke Menselijke Intelligentie Bewustzijn". Deze IntelligentieKracht/LevensKracht is direct in staat om de besmetting in de software van onze werkelijkheid te laten verdwijnen. En hiermee ook uit ons eigen Bewustzijn! Deze Kracht is om verschillende redenen van essentieel belang voor de complete herontwikkelingen op Globaal niveau. De Innerlijke Kracht van de Mens zou je Schepping-taal kunnen noemen. "Taal" welke gesproken wordt in Vrije Analoge werkelijkheden, volledige andere werkelijkheden dan de huidige Aardse werkelijkheid! Deze taal kun je in hoofdlijnen vergelijken met, zoals wij dat nu noemen, Emotionele intelligentie gevoelens. Deze taal herschrijft frequentievelden van onze werkelijkheid naar een andere bandbreedte/golflengte. Echter, dan moet deze Emotionele intelligentie taal niet gesproken worden door mensen via aangeleerde en dus gekopieerde kennis. Want aangenomen en gekopieerde kennis is juist de taal van die besmetting!  We moeten ons dus compleet ontdoen van al het aangeleerde wat ons bestuurt.


De wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan wat ik vertel en wat we in ons dragen als Vermogen, is gebaseerd op de allesomvattende Kwantum-fysische wetgeving en gaat daarna zelf nog een paar levels verder..


Ik werk hieraan mee, door openlijk en volledig vrijuit te spreken over mijn kennis en ervaringen over "ogenschijnlijk" losstaande wereldse onderwerpen, welke vanuit een zeer goed georkestreerde agenda wel degelijk met elkaar in verbinding staan. De reden hoe het komt dat onze werkelijkheid " een op trauma gebaseerde werkelijkheid is geworden", komt hierbij expliciet aan bod én hoe wij in ons eigen bestaan onze Taal weer kunnen gaan leven.  

Ik spreek over de oorspronkelijke "uitgewiste historie" van de Mensheid, welke zich afspeelt in een geheel andere realiteit dan onze huidige collectief aanvaarde werkelijkheid. De afgelopen jaren heb ik enorm veel mensen mogen ontmoeten uit allerlei lagen van de samenleving. Het mag duidelijk zijn dat de veelal gepropageerde onderwerpen en betekenissen hiervan in de "spirituele werelden, New Age, UFO/Alien gemeenschappen en (wereld)religies" niet meer voldoen aan de compleet veranderende wereldse realiteit. Maar vooronderzoek is noodzakelijk en dat maakt dat mensen die zich verder openstellen vaak al veel andere kennis tot zich hebben laten komen. De tijd van goedgelovigheid en dwangmatig liefde willen ervaren moet nu ruimte maken voor een allesomvattende samenkomst van gegevens en mogelijkheden!   

De ontwikkelingen op dit moment laten ons duidelijk zien, dat de Mensheid niet ver verwijderd is van het zelf fabriceren van kunstmatige wezens, kunstmatige intelligentie (zelflerend neuraal bewustzijn). In werkelijkheid zijn deze ontwikkelingen zelfs al volledig voltooid en operationeel. Precies deze onderwerpen, zullen veel duidelijkheid  gaan geven over de grotere Universele betekenis van Buitenaardse beschavingen, anders genoemd bezoekers uit andere werkelijkheden. Welke "soorten" er zijn, vanuit welke moverende krachten zij opereren en welke krachten er zich op dit moment huisvesten in de biologische lichamen van de Aardse Mens. De wederopstanding van de Mens komt zeer concreet in beeld, zonder dat hieruit wederom een religie ontstaat!

Blijf en/of wórdt juist compleet autonoom. Koppel jezelf los van elk controle/volg mechanisme en wees dankbaar voor wat het waard is geweest. Vele paradigma's komen te vervallen. Er is herziening nodig van zowel ons huidige denken en handelen als ook het huidige voelen. Het is een grote stap, waarover zeer ernstig gestreden wordt. Kwantumfysica wordt momenteel als machtig gereedschap gebruikt de gehele Aardse gemeenschap in een gegijzeld bewustzijn te houden en het moment daaruit te kunnen stappen en nu gaande.

Laat je niet sturen door angst, onderzoek waar deze emoties op gebaseerd zijn en doorbreek deze beperkende emoties. Ontdek dat ook déze emoties, JUIST deze bestuurde en begrensde emoties, trillingen zijn om te communiceren met en vanuit Jouw Scheppende Kracht. Dat is waar mijn activiteiten en inzet ligt, het onderzoeksveld ingaan en radicaal andere tijdslijnen openen. En ik doe dat vanuit zelfverzekerdheid, kracht en bevlogenheid. Mijn inzet is onuitputtelijk, aangevuld telkens weer door respectvolle uitwisseling met andere Mensen.

Hartelijke groet,
Martijn van Staveren
  • Wat is het Oorspronkelijke vermogen van de Humanoïde Beschavingen en dus ook van de Mensen op Planeet Aarde ?
  • Wat is en wordt er uit de kast gehaald om de Mensen in een alternatieve werkelijkheid te laten verkeren ?
  • Wat zijn de dwarsverbanden tussen UFO's, kunstmatige intelligentie, kwantumfysica en Menselijke waarneming ?
  • Zijn wij eraan toe om naar onszelf te durven kijken, naar ons eigen voelen, denken & handelen, voordat er collectief contact wordt gelegd met andere beschavingen ?
  • De huidige wetenschap moet een serieuze rol gaan vertegenwoordigen in het onderzoek naar meervoudige werkelijkheden.

"Alle grote waarheden beginnen als ketterijen".

 - George Bernard Shaw -


"Wij geloven liever de leugens die ons behagen dan de waarheden die ons mishagen".

- Mme de Riccoboni -


"Vrede stichten op welke wijze en waar dan ook, start je door je eigen gedachten en gevoelens vrij te maken van elke invasieve projectie naar elke vorm van Leven" 

- Le'eíhla Hasjanthaa’h -